بسته حمایتی - سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت

تعداد بازدید:۱۴۳۲

اقتصاد دانش محور به طور مستقیم مبتنی بر تحصیل، تولید و به کارگیری دانش در تمامی فعالیت های اقتصادی است. در حال حاضر دستیابی به این نوع اقتصاد در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. لذا در راستای تحقق این هدف یکی از راهبردهای اساسی گسترش و ارتباط شرکت های دانش بنیان با مناطق ویژه یا کریدورهای علم و فناوری است. منطقه ویژه علم و فناوری مجموعه ای متمرکز از فعالیت های دانشگاهی، مراکز تحقیقی و پژوهشی مرتبط با صنعت و فناوری های برتر است.

کمک به ایجاد و توسعه دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت از زیرساخت های لازم برای توسعه شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد و توجه به این حوزه موجبات ارتقاء سطح کیفی محصولات و رفع نیاز کشور و توسعه صادرات خواهد بود. در راستای دستیابی به اهداف متعالی در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی مصوب مراجع قانونگذار از جمله سند چشم انداز ایران 1404، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت، سیاست های کلان نظام سلامت، اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه تحول نظام سلامت و برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بسته حمایتی سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت تدوین گشته است.

 

دانلود بسته حمایتی - سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۶