آیین نامه جامع حمایت از شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید:۱۲۱۲

 

ایجاد و توسعه بسترهای لازم برای اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است که از طریق برنامه های مختلفی دنبال میشود. تسهیل در زمینه های صادرات محصولات دانش بنیان و توسعه بازار آن ها از جمله این برنامه هاست.

آیین نامه حاضر و دستورالعمل های پیوست آن به تشریح خدمات قابل ارائه از سوی کریدور خدمات صادرات دانش بنیان به شرکتهای دانش بنیان می باشد.

 

دانلود آیین نامه جامع حمایت از شرکت های دانش بنیان 

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۶