مراحل پذیرش

تعداد بازدید:۱۴۱۵

مراحل پذیرش، مراحل و اولویت ها

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی زابل مصمم است با انتخاب و حمایت از ایده ها و طرح هایی که مبتنی بر سطح قابل قبولی از دانش، فناوری و نوآوری است، شرایطی را مهیا سازد که صاحبان ایده در حوزه های پزشکی، پیراپزشکی و داروئی وارد بازار گردند و بازاریابی برای محصول تولید شده انجام شود. برقراری نظامی مدون و هدفمند در جهت تصمیم‌گیری‌ در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده/طرح/ محصول فناورانه/ خدمت فناورانه، دغدغه اصلی این مرکز می باشد. لذا بدین منظور این مرکز با هدف تجمیع و یکپارچگی فعالیت های مختلف مرکز در وظایفی نظیر پذیرش متقاضیان، استقرار در مرکز، ارزیابی واحدها و شرکت های مستقر و صدور معرفی نامه مالیاتی و همچنین ارزیابی متقاضیان ثبت اختراع تشکیل و آغاز به کار نموده است.
     
استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی برای بررسی متقاضیان پذیرش در دستور کار این مرکز قرار دارد. بدین منظور مدارک و مستندات هر متقاضی، علاوه بر اینکه از جنبه های عمومی نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد، متناسب با زمینه فناوریپزشکی و پیراپزشکی، توسط اساتید و صاحبنظران همان زمینه، به صورت تخصصی بررسی می شود.
     
تدوین و بکارگیری مدل های ارزیابی جامع و تأکید بر جنبه های مختلف دانش بنیان بودن شرکت ها از دیگر وظایف این مرکز است. در مدل های ارزیابی چند وجهی، واحدها و شرکت های مستقر در مرکز تنها براساس خروجی ها و دستاوردهایشان بررسی نمی شوند، بلکه ورودی ها، منابع و فرآیندهای توانمندساز آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب شرکت ها می توانند با آگاهی بیشتری به ساخت زمینه های بهبود خود بپردازند و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر و توسعه فعالیت بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسانیز مبتنی بر رسالت اصلی خود می تواند به ارائه خدمات عمومی- تخصصی بهتر و متناسب با نیازمندی شرکت ها در مراحل مختلف بلوغ آنها اقدام نماید.
 

به طور کلی  مراحل پذیرش و ارزیابی در مرکز، به صورت زیر می باشد:

 

 

معیارها و اولویت های اولیه پذیرش:

 • داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید.
 • نوآورى فناورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.
 • داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند.
 • داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل دو نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است.

توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.

 • تاریخ ثبت شرکت: شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد..
 • محل اقامت: اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل 2 نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان سیستان و بلوچستان باشد.
 • خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.
 • دانشجویان،فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل در اولویت پذیرش هستند.
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورتی می‌توانند سهامدار شرکت باشند که موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را در این خصوص ارایه نمایند.

معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد :

معیار پذیرش در دروه پیش رشد وجود ایده محوری مشخص با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد و در ارزیابی هسته های تحقیقاتی در دوره پیش رشد ملاکهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

 • توجیه و توسعه اقتصادی ایده
 • امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده
 • مراحل برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی
 • توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره رشد :

 • داشتن برنامه کاری
 • حضور منظم نماینده شرکت
 • میزان تحصیلات اعضای اصلی شرکت
 • وجود ایده محوری مبتنی بر فناوری
 • وجود اساسنامه دال و مرتبط با فعالیت های شرکت
 • داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده
 • وجود نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به هیات مدیره
 • وجود تجارب کاری مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کار آفرینی در تیم

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره پسا رشد :

 • گذراندن مرحله رشد
 • جذب پرسنل
 • ورود بازار
 • تجاری سازی محصول
 • داشتن حداقل 5 نفر نیروی بیمه
 • توانایی صادرات محصولات به خارج از کشور
 • جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش از 500 میلیون تومان

تبصره : برای حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات داشتن حداقل مدرک کارشناسی الزامی است.لیکن با توجه به اینکه محور اصلی عضویت داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است، طرح افراد دارای مدارک تحصیلی پایین تر نیز بررسی و درصورت حصول کلیه شرایط (غیر از مدرک کارشناسی) پذیرش خواهد شد.

 • مزیت رقابتی محصول/خدمات
 • داشتن استراتژی و اهداف مناسب
 • برنامه اقتصادی متکی به بازار

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷