دستورالعمل حمایت از ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

تعداد بازدید:۱۱۱۳

 

علامت تجاری، تصویر ذهنی مشتریان و بازار یک محصول یا شرکت یا گروهی از شرکتها در بازار است. علامت تجاری حاوی پیامهایی درباره کیفیت، قیمت، سطح فناوری، قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است. این تصویر ذهنی و انتزاعی در اقلامی نظیر نام و نشان تجاری، شعارها، الگوهای تبلیغاتی و نظایر آن نمود خارجی پیدا میکند. این دستورالعمل نحوه دریافت خدمات کریدور صادرات از ثبت علامت تجاری در خارج از ایران را و همچنین میزان حمایتهای اختصاص یافته از طریق معاونت علمی و فناوری را تشریح مینماید.

 

دانلود دستورالعمل حمایت از ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۶