مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد

تعداد بازدید:۹۰۳

  « مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد  »

 

1- فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز

2-کپی کارت ملی (یک برگ)

3-کپی شناسنامه (یک برگ)

5- فایل عکس اسکن شده

6- عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح)

7- حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷