تــصاویــری از دومــین روز بــرگــزاری مــدرسـه زمـستانه کـارآفـرینــی ویـژه دانشجویان دانـشگاه عـلوم پزشـکی زابــل

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱:۲۳ کد : ۵۴۴۰ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۵۷۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مــحور بحث روز دومتیم سازی و انواع شرکت ها...

   -در محیط های کاری مختلف، تیم‌ها انواع گوناگونی دارند و هنگام شکل‌گیری هسته ی هر تیم، وظایف و اهداف هر یک از آن ها نیز با دیگری متفاوت است. برای پیشرفت یک مجموعه کاری، حتی اگر افرادی توانمند استخدام شوند و مدیر نیز فردی بسیار لایق و دارای دانش کافی باشد، اگر روحیه کار تیمی در میان آن‌ها وجود نداشته و مدیر مربوطه با اصول team work آشنا نباشد؛ به ناچار چنین مجموعه ای محکوم به شکست خواهد بود.

کلید واژه ها: مدرسه زمستانه کارآفرینی


( ۲ )

نظر شما :