تــصاویــر اولیــن روز، از بــرگــزاری مــدرسـه زمـستانه کـارآفـرینــی ویـژه دانشجویان دانـشگاه عـلوم پزشـکی زابــل

۰۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۱۱ کد : ۵۴۳۷ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۸۵۰

 

                         

 

 

 

 

 

همانـطور که قبــلاً وعــده داده بــودیم، بـا حضـور آقـای دکـتر عـلی قـنبری اسـدی دانـشیار دانـشگاه، مخـترع و پـژوهـشگر بـرتـر بــه عنـوان مــدرس،این مــدرسه از سـاعت 10:00 امروز شـنبه بـا مـبحـث خلاقیت ، تکنیکها و روشهای آن شــروع شــد و قـرار است در مـدت چـهار روز بـــرگزاری، هــر روز یک مبحث تـدریـس شــود،..


( ۲ )

نظر شما :